Bewindvoering

Wat is bewind?

Als het om wat voor reden dan ook niet lukt om uw eigen financiën te beheren kunt u dat door een bewindvoerder laten doen. Een bewindvoerder wordt aangesteld door de kantonrechter en kan namens u de vaste lasten betalen. Ook kan een bewindvoerder achterstanden en schulden inlopen. En een bewindvoerder helpt met het opstellen van een passend budget.

Voor wie is beschermingsbewind?

  • Mensen die om uiteenlopende redenen in financiële problemen zijn gekomen, die men op eigen kracht niet meer opgelost kan krijgen.
  • Ouders van kinderen met een beperking hebben graag de zekerheid dat zich iemand over de financien ontfermt, zodat zij hierin ontlast kunnen worden.
  • Ouderen hebben vaak de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, maar vaak is het voor hun ondoenlijk om een financieel overzicht te behouden. Hun kinderen geven dan vaak de voorkeur aan een neutraal professioneel kantoor, in plaats van een familielid.
  • Personen met een handicap of andere beperking zijn vaak niet goed op de hoogte van aanwezige voorzieningen en regelingen; ook voor hen is hulp vaak gewenst.

Wat doet DDB Bewind

Beschermingsbewind is bedoeld om de financiële belangen te behartigen in bovengenoemde situaties.

Wij werken persoonsgericht en zorgen voor het creëren van stabiliteit in de financiële situatie van de client, zonder oordeel en met een positieve houding, gericht op de toekomst. Na het ontvangen van de beschikking van de rechtbank starten wij direct met het stabiliseren van de financiën. De betrokken instellingen / bedrijven en uiteraard de schuldeisers worden aangeschreven en verzocht de correspondentie voortaan te richten aan DDB Bewind. De client ontvangt zelf geen post die met de financiën te maken hebben, hierdoor ontstaat rust in de thuissituatie.

Hoe werkt het?

Nadat u bent aangemeld bij DDB Bewind plannen we een intakegesprek op kantoor of bij u thuis. In dit gesprek maken we kennis en bespreken we wat we van elkaar verwachten. Als het van beide kanten klikt kunnen we het aanvraagformulier voor de rechtbank invullen. Als de rechter het beschermingsbewind heeft uitgesproken gaan we voor u aan de slag. Wij openen twee rekeningen op uw naam. Eén die wij gaan beheren, de beheerrekening, daar wordt uw inkomen op gestort en daarvandaan worden de rekeningen betaald. Op de andere wordt elke week het leefgeld naar overgemaakt, de leefgeldrekening. Van deze rekening krijgt u een bankpasje zodat u kunt pinnen. Vervolgens gaan we de werkgever of uitkeringsinstantie aanschrijven. Ook de instanties waar u vaste lasten aan betaald zoals huur, gas, water en elektra en andere verplichtingen die u bent aangegaan. Indien u schulden heeft, zullen we de schuldeisers ook aanschrijven. Allen worden door ons op de hoogte gesteld dat u onder beschermingsbewind staat. We zullen ze vragen om de post voortaan naar ons te sturen.

Nadat dit is geregeld maken we een overzicht van alle inkomsten en uitgaven en eventuele achterstanden en schulden. Dit overzicht bespreken we dan met u.

Elke maand krijgt u een overzicht van wat er allemaal ontvangen en betaald is. Als u de mogelijkheid hebt, kunt u zelf online meekijken. Wij maken gebruik van een systeem, waarbij u zelf kan inloggen als u wilt weten of een betaling al gedaan is door ons. Naast dat u zelf alles kunt volgen en controleren, leggen wij ook jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank.

Contact opnemen